Chwała Jezusowi Chrystusowi,

Fundacja Słowo Boże została ustanowiona w celu rozpowszechniania wartości chrześcijańskich opartych na Piśmie Świętym Nowego i Starego Testamentu, a także niesienia pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Zgodnie ze wskazaniem Biblii:
„Wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie – przez słowo Boże.”
(List do Rzymian 10:17, Uwspółcześniona Biblia Gdańska)
dominującą jej aktywnością jest rozpowszechnianie nauki biblijnej oraz wspieranie różnych form dystrybucji Pisma Świętego. Fundacja wspiera w szczególności działalność misjonarzy i kościołów ewangelicznych (protestanckich), działających w duchu wierności Słowu Bożemu (sola scriptura).

Jezus Chrystus – Słowo, które jest Bogiem (J 1:1), a stało się człowiekiem (J 1:14), aby przez krew przelaną na krzyżu pojednać z Ojcem tych, którzy w Niego uwierzą – jest centralnym punktem wszelkiej działalności Fundacji. Praktycznym wyrazem troski o los ludzi w wieczności, o ich zbawienie, jest głoszenie Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie oraz pomoc we wzroście w poznaniu i życiu zgodnym z nauczaniem Pana Jezusa Chrystusa.

Szczegółowe cele działalności Fundacji zawarte są w jej statucie: Statut Fundacji Słowo Boże

Wartościowe materiały i opracowania:
1. Zastępca
2. Czy jesteś dobrym człowiekiem?
3. Biblijny chrzest
4. Biblia a doktryny rzymsko-katolickie
5. Dlaczego w Kościele Jezusa Chrystusa nie ma miejsca na prymat papieża?
6. Co oznacza karmienie się ciałem i krwią Chrystusa?
7. Inny Jezus - Roger Oakland
8. Wieczerza Pańska i jej obchodzenie przez chrześcijan
9. Spadające talerze

Kontakt

Spotkania osób zainteresowanych i sympatyków odbywają się w lokalach mieszkalnych należących do członków i sympatyków Fundacji - na terenie Augustowa i okolic. Wszystkim chętnym oferujemy bezpłatne egzemplarze Nowego Testamentu Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej (zdjęcie1, zdjęcie2). Telefon kontaktowy: 728 768 189.
„Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni,
a ja wam dam odpoczynek.” (Mt. 11:28)
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Krzysztof Borawski
misjonarz ewangeliczny

Fundacja Słowo Boże

ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
tel.: (+48) 728 768 189
email: krzysztof.borawski@slowoboze.pl
www.slowoboze.pl

Osoby pragnące wesprzeć dzieło realizowane przez Fundację Słowo Boże uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat na rachunek bankowy Fundacji tytułem „darowizna”:

PKO Bank Polski
PL82 1020 2124 0000 8302 0174 9753
SWIFT: BPKOPLPW

Dziękujemy za każde wsparcie, niech Bóg wynagrodzi to wszystkim naszym darczyńcom.